Методичні рекомендації та вимоги до заліку

На екзамені студент повинен знати зміст творів, які наведені у списку для обов’язкового читання; знати напам’ять поезії, що запропоновані для вивчення; а також основні факти з біографії, періоди творчості та філософсько-естетичні погляди письменника або поета. Студент має проявити вміння аргументовано та логічно послідовно розкрити смисл сформульованих у білеті питань; володіння навичками аналізу художнього тексту, знання та розуміння основних літературознавчих термінів та категорій.

На екзамені дозволяється користуватися читацьким щоденником.

Орієнтовні питання до підсумкового контролю з історії зарубіжної літератури кінця XX - поч. XXI ст.

1. Літературний процес кінця ХХ-початку XXI століття. Представники, риси літератури постмодернізму.

2. Міфологізм у літературі постмодернізму (твори за вибором студента).

3. Концепція особистості у літературі постмодернізму (твори за вибором студента).

4. Автор та оповідні стратегії постмодерного роману (твори за вибором

студента).

5. Жанровий синтез як визначальна риса постмодерного роману (твори за вибором студента).

6. Інтертекстуальність як риса поетики постмодерного роману (твори за вибором студента).

7. Прийом «подвійного кодування» у постмодерному романі (твори за вибором студента ).

8. Жанрова своєрідність роману Дж. Барнса "Історія світу у 10 1/2 розділах».

9. Лейтмотиви як структуроутворюючий принцип у романі Дж. Барнса "Історія світу у 10 1/2 розділах".

10. Особливості оповідної структури роману Дж. Барнса «Історія світу у 101/2 розділах».

11. Постмодерні стильові тенденції роману Дж.Фаулза «Коханка французького лейтенанта"..

12. Вікторіанський інтертекст у романі Дж. Фаулза "Коханка французького

лейтенанта".

13. Образ нової жінки Сари Вудраф у романі Дж.Фаулза "Коханка французького лейтенанта"

14. Образ Чарльза Смітсона як втілення рис особистості перехідного типу.

15. Жіночі образи вікторіанської епохи у у романі Дж. Фаулза "Коханка французького лейтенанта"

16. Біблійні сюжети в сучасній літературі (С.Гейм,Н.Казандзакіс та ін).

17. Гра із простором і часом у сучасному романі (А.Поссе, Д.Барнс,).

18. Тема майбутнього в романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»

19. Тема майбутнього в романі М.Каннінгема «Дім на краю світа».

20. Проблема поколінь у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»: покоління «дітей»

21. Проблема поколінь у романі М.Каннінгема «Дім на краю світа»: покоління «дітей»

22. Проблема поколінь у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»: покоління батьків.

23. Проблема поколінь у романі М.Каннінгема «Дім на краю світа»: покоління батьків .

24. "Життя на обочині": маргинальність як спосіб життя у романі М.Каннингема«Дім на краю світа».

25. "Життя на обочині": маргинальність як спосіб життя у романі Д.Коупленда«Покоління Ікс».

26. Притчі як спосіб самохарактеристики персонажів у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»

27. Відкритий фінал як риса поетики постмодерного роману (твори за вибором студента).

28. «Діалог культур» у сучасному романі (М.Турнье, М.Кундера, Дж.Барт, А.Поссе).

29. Проблема пошуку істини у сучасній літературі (твори за вибором студента).

30. Історія як міф/наратив: образ Колумба у романі А.Поссе «Райські пси».

31. «Священна історія» у романах Дж.Барнса і С.Гейма.

32. Образ Ісуса Христа у романі С.Гейма «Агасвер».

33. Образ Агасвера у романі С.Гейма «Агасвер».

34. Проблематика та сюжетні лінії роману М.Кундери «Нестерпна легкість буття».

35. Доля інтелігента у тоталітарному суспільстві: образ Томаша (роман М.Кундери «Нестерпна легкість буття»).

36. Емігрантське середовище та його представники у романі М.Кундери «Нестерпна легкість буття».

37. Тема відкриття Америки у романі А.Поссе «Райські пси»: образи «першовідкривачів».Риси пародійності.

38. Риси «магічного реалізму» (твори за вибором студента).

Підготуватися для відповіді на такі запитання:

1. Що означають терміни:постмодернізм; авторська маска;

інтертекстуальність; нонселекція; метапроза; «смерть автора»; різома.


3060691331115864.html
3060740480443693.html
    PR.RU™