ПРАВИЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ.

ПРАВИЛА:

1. Підлягає ліквідації сама К.С. Тому не годиться формулювання «К.С. – у цій людині».

2. К.С. завжди передує інциденту і конфлікту.

3. Формула має підказувати, що треба робити.

4. Ставте собі питання «чому?», доки не докопаєтеся до першопричини.

5. Сформулюйте К С, по можливості не повторюючи слів з опису конфлікту. – Зазвичай говорять про зовнішні сторони конфлікту, а потрібний аналіз та узагальнення.

6. У формулюванні обійдіться мінімумом слів.

УВАГА: конфліктна ситуація – симптом хвороби, яку треба лікувати

ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ

Горизонтальні – учасники не перебувають у підпорядкуванні одне одного

Вертикальні - учасники перебувають у підпорядкуванні одне одного –

Змішані– мають і вертикальну і горизонтальну складові.

УВ: Вертикальні + Змішані =70 – 80 %. Вони найбільше небажані для керівника, бо зв’язують, принижують і створюють небажаний імідж.

#

Конструктивні - мають об’єктивні причини, спрямовані на розв’язання реальних проблем. Від них не можна відмовитися. Вони корисні для справи.

Деструктивні – мають як об’єктивні, так і суб’єктивні причини, спрямовані здебільшого на зміну позицій в особистісно-емоційній сфері.

У школі верхової їзди не хвалять вершника, який втримався на коні, що став дибки. Чому???

Найбільшої похвали заслуговує керівник, який не допускає конфліктів, або ліквідує їх у зародку.

Управління конфліктами починається з їх передбачення.

Причини конструктивних конфліктів:

1. незадоволення оплатою праці

2. несприятливі умови праці

3. недоліки в організації праці

4. невідповідність прав та обов’язків працівників

5. неритмічність роботи

6. незручний графік

7. упущення в технології (особливо коли від них страждає заробіток)

8. незабезпеченість ресурсами

9. нечіткий розподіл обов’язків

10. низький рівень дисципліни

11. конфліктогенні організаційні структури (по 20 вказівок з різних служб)

12. суперечливість цілей різних служб

Позитивне розв’язання конструктивного конфлікту – усунення цих причин.Несвоєчасне їх розв’язання = падіння авторитету керівника.Причини деструктивних К.:

1. Неправильні дії керівника

2. Неправильні дії підлеглих

3. Неправильні дії керівника та підлеглих


3060267811608026.html
3060316457609408.html
    PR.RU™