Виконання письмових вправ

Розв’яжіть рівняння:

1. 1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

2. 1) ;

2) ;

3) .

3. 1) ;

2) ;

3) ;

4) .

4. 1) ;

2) .

5*. При якому значенні :

1) значення виразу дорівнює –4;

2) вирази і мають рівні значення;

3) значення виразу на 7 більше за значення виразу ?

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

1.Яке з рівнянь є лінійним з однією змінною ( , — числа)

а) ; б) ; в) ; г) ?

2. В якому випадку немає коренів у рівнянні

а) ; ;

б) ; ;

в) ; ;

г) ; ?

3. В якому випадку рівняння має один корінь? В якому випадку немає коренів у рівнянні ?

а) ; ;

б) ; ;

в) ; ;

г) ; .

VII. Домашнє завдання

№ 1. Розв’яжіть рівняння:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

№ 2. Відшукайте корінь рівняння:

1) ;

2) ;

3) .

№ 3 (випереджальне). Користуючись підручником, знайдіть значення , при яких виконуються рівності:

а) ; б) ; в) .

За розв’язаннями з’ясуйте, скільки коренів може мати рівняння з модулем виду , залежно від знака , де — число.


3059398490535128.html
3059478562630236.html
    PR.RU™