ІІ. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Мета:є закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства.

Предмет: правове регулювання, призначення, завдання, функції, принципи організації й діяльності адвокатури України, основні види адвокатської діяльності, соціальні права адвоката та його помічника, структура й органів адвокатського самоврядування, відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління, інші питання організації адвокатської діяльності в Україні.

Змістовий модуль 1: Організація та діяльність адвокатури в Україні

Змістовий модуль 2: Адвокатське самоврядування та гарантії адвокатської діяльності

Змістовий модуль 3: Адвокат в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві

Форма підсумкового контролю – залік.3052401567323234.html
3052462381516756.html
    PR.RU™