Початок заняття

1-Організаційний момент. Привітання. Бесіда з слухачем. Повідомлення теми те мети заняття.

2-Актуалізація опорних знань, життєвого досвіду слухача та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Основна частина заняття

2.1.Введення слухача курсів в іншомовне середовище. Активізація навичок сприйняття іншомовного

2-2-. Введення нових ЛО згідно теми за допомогою методичних карток.

2.3. Активізація навичок перекладу ( речення на переклад з української на німецьку і навпаки)

2.2.Закріплення вивчених лексичних одиниць, виконання лексичних вправ на запам’ятовування вивчених нових одиниць.

Заключна частина заняття

3.1. Підсумки заняття. Пояснення домашнього


Дисципліна:Іноземна мова(німецька)

Заняття (міні група 3 чоловіка, рівень А1, початківець)

Дата__4. 02. 2015_____________________

Час проведення заняття: 13.30-15.00

Тривалість заняття:90 хв.

Викладач___Тетяна____________________________________

Тема заняття: Erste Kontakte.. Das Abschied und Begrüßung . Mein Hobby –Präsens der schwachen Verben-

Навчальна мета:

Сформувати та розвивати вміння та навички слухачів у спілкуванні німецькою мовою на елементарному рівні, опираючись на відповідні мовні кліше , сприяти формуванню використовувати отриману інформацію для реалізації комунікативних завдань.

Удосконалювати вміння слухачів курсів у спілкуванні на задану тему, ведення бесіди, використовуючи нові лексичні одиниці згідно теми, вміння логічно мислити, робити аналіз, висновки та узагальнення.

Розвиваюча мета:

Ø Розвивати логічне мислення слухачів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.

Ø Розвивати мовну і слухову пам’ять.

Ø Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

Ø Розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.

Ø Розвивати вміння і навички правильного користування набутими знаннями на практиці.

Тип заняття:

Заняття засвоєння нових знань.Обладнання: роздатковий матеріал , текстові завдання ілюстративний матеріал, завдання на картках

Література :

1.Матеріали з Інтернет-джерел//www.deutsch-portal.com .

2. Anne Busche- Begegnungen- Spachniveau A1: Schubert Verlag, Leipzig, 240 s.

Схематичний план заняття

Початок заняття

1-Організаційний момент. Привітання. Бесіда з слухачами. Повідомлення теми те мети заняття.

2-Актуалізація опорних знань, життєвого досвіду слухача та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.


3051672643011914.html
3051761381752644.html
    PR.RU™